میشناسم ,دوستم ,دوسش دارممن کسی را میشناسم که دوسش دارم و دوستم ندارد

 

شبها بی تاب خیره به یک عکس مینشینم

حرف میزنم , دلتنگ میشوم

دو سال است كه تنها در خواب او را ديده ام

 

من کسی را میشناسم که دوستم دارد و من دوستش ندارم

هزاران سخن و هزار شعر عاشقانه برايم نوشته

هر روز هزار قدم برایِ راضی کردنم بر میدارد

و من هزااااااااااااااااران قدم دورتر شده ام

 

کسی را میشناسم که یک زمان دوستش داشتم و دوستم داشت

و امروز فقط یک خاطره است بدون هیچ احساس

 

کسی را میشناسم که انگار عاشقم بود

نزدیک تر از خودم به خودم

و امروز دشمن ترین و دورتر از هر که تا امروز شناختم

آری...

تمامِ زندگی همین است!

کاش میانِ اینهمه , کمی , فقط کمی " آرامش " بود...

منبع اصلی مطلب : لبخند 98
برچسب ها : میشناسم ,دوستم ,دوسش دارم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دوسش دارم